Historie


Společnost Řezáč s.r.o. prošla dlouhým vývojem. Začínal jsem podnikat jako fyzická osoba v roce 1998 ve výrobních prostorách v Třebíči. Původním výrobním programem byla výroba a dodávka  vodárenského materiálu, tvarovek, přírub, opravných a výměnných pasů, zemních souprav a speciálních řešení na míru vodárenskému průmyslu. Postupem času jsem výrobu rozšířil o dodávky strojírenských celků a zámečnických konstrukcí, toto přineslo potřebu poskytovat komplexní službu včetně montážních a kompletačních prací. Současné jsme zbudovali i práškovou lakovnu pro doplnění služeb zákazníkům.
V roce 2006 vznikla společnost R TRADING s.r.o, která převzala a pokračovala v dosavadní činnosti a navíc rozšířila svoje působení i v oblasti stavebnictví. Od tohoto roku jsme začali dodávat námi certifikované prvky odvodňovacích systémů mostních a jiných objektů, včetně montáže. Začali jsme dodávat zámečnické práce v oblasti elektro -  kompletace a montáž kabelových tras a rozvody kabelů. Výrobu a montáž systémů pro chladící věže, včetně konstrukčních návrhů (JE Mochovce, JE Dukovany). Dodávku a montáž SDK a podhledů a další dokončovací stavební práce v plném rozsahu a v neposlední řadě jsou to stavební a sanační práce, které jsou navázány na výše popsané činnosti.
Od roku 2007 licenčně vyrábíme a dodáváme kotle na spalování biomasy do výkonu 8 MW. Jedná se o dodávku kompletního technologického celku včetně stavebních prací a montáže u zákazníka. Naše projekty úspěšně realizujeme po celé Evropě, nejvíce Česko a Slovensko. Dodáno je i v Rakousku, Německu, Bělorusku i na Ukrajině.
Postupem času se naše činnost rozdělila na dva směry, které jsou ale vzájemně provázány.
První část je to strojírenská výroba. Do ní spadá výroba výše popsaných výrobků a výrobních celků, včetně zakázkové výroby.
Druhou částí jsou práce montážní, stavební a dokončovací. Obojí se vzájemně prolíná a doplňuje.
Při reorganizaci  společnosti v roce  2012, která musela nezbytně nastat, byla založena nová firma Řezáč s.r.o, která převzala všechny doposud prováděné činnosti a současně vytvořila novou strukturu a postupy řízení, které mají zlepšit jakost i výkon společnosti.

Petr Řezáč
majitel a jednatel

 

Srdečně Vás zveme ke shlédnutí naší webové prezentace pro jednotlivá odvětví.

 


Vodárenská výroba a služby v oblasti práškového lakování jsou nejstarší činností naší firmy a staly se základním kamenem pro náš růst. V našem výrobním závodě jsme schopni nabídnout a pružně dodat, popřípadě na počkání vyrobit, širokou řadu vodárenských výrobků a splnit speciální objednávky našich partnerů. Naší hlavní devizí v tomto výrobním odvětví je pružnost, rychlost, kvalita a dobrá cena. Nejsme závislí na subdodavatelích a jsme plně výrobně soběstační.


V této divizi jsme schopni zákazníkům nabídnout výrobu strojírenských celků nebo jejich součástí. Především tlakových nádob, spalinovodů, nádrží, šnekových dopravníků, teplovodních výměníků, trubních systémů, konstrukcí atd. Pod vedením týmu spolupracovníků jsme schopni pružně reagovat na požadavky zákazníka, připravíme kompletní servis zakázce tak, aby byl zákazník plně spokojen s dodávkou a realizací. V systému řízení jakosti vlastníme všechna potřebná výrobní oprávnění a provádíme našimi spolupracovníky technologický a výrobní dozor podle požadavků ISO. Vše je směrováno ke spokojenosti našich partnerů a rozvoji dlouhodobé spolupráce.


Zřejmě logisticky, technicky a organizačně nejširší činnost naší firmy. Zabýváme se montážemi nosných žlabů kabelových tras a kabelových rozvodů, dodávkou a montáží SDK konstrukcí a podhledů, dokončovacími a sanačními prácemi, kompletní dodávkou odvodňovacích systémů mostních konstrukcí. Jsme plně certifikováni pro výrobu odvodňovacích komponentů, závěsných prvků, speciálních tvarovek a pro jejich montáž. Tato výroba probíhá jako součást naší divize Vodárenská výroba, kde jsme schopni okamžitě reagovat na požadavky a specifika každé zakázky. Systém dodáváme kompletně - od projekce a návrhu řešení, přes montáž - až k záručnímu a pozáručnímu servisu.

Dále jsme schopni nabídnout výškové práce, práce sanační a demoliční, montáže hal a ocelových konstrukcí včetně dodávek nátěrových systémů.


Samostatnou činností je inženýrská činnost zakázek a investičních celků, orientující se na obchod a dodávku strojírenských technologických celků po EU a především v Ruské federaci.